Encabezado_ArtistasYobras_centro


Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObras_Centro
Flecha_Izq_Centro

linea_baja

Gordon Matta-Clark

Splitting, 1974

Objecte | Llibre d’artista autopublicat
32 pàgines, grapat
25 i·lustracions en blanc i negre
17,8 x 28,3 x 0,2 cm, amb desplegable en tres parts de 39,6 x 26,6 cm
Offset imprès, amb tapes setinades
Nova York: 98 Green Street Loft Press, 1974
 GM.0001-

 
Durant la dècada transcorreguda entre la seva llicenciatura en arquitectura per la Universitat de Cornell i la seva mort l’any 1978, Gordon Matta-Clark va convertir-se en un membre clau de l’avantguarda de Nova York. De manera majoritària, el seu treball es va generar fora dels paràmetres de les presentacions en galeries, i com molts artistes que van créixer o madurar (penso que incloure els dos queda bé, si no, traiem un) a la dècada de 1960, les seves activitats subversives es van fonamentar en la crítica a la cultura burgesa americana. Compel·lit a fixar la seva atenció en la deshumanització del món modern, Matta-Clark va desenvolupar un llenguatge personal que combinaria el minimalisme i el surrealisme amb l’arquitectura urbana. Usant edificis abandonats com a mitjà i empunyant una moto-serra com a instrument, es va inserir entre estructures, creant obertures inesperades, incisions geomètriques, forats o retallades. En només vuit anys, de 1970 a 1978, Matta-Clark va crear un cos de treball complex, radical i innovador que ha seguit influint en generacions posteriors d’arquitectes i artistes visuals.

El primer projecte a gran escala de Gordon Matta-Clark s’anomenà Splitting (partició) i pertany a la sèrie dels anomenats Cuttings (talls). L’any 1974 va intervenir una casa de dos plantes que tenia programada la seva demolició, efectivament dividint-la per la meitat. En una entrevista, l’artista comentaria aquesta deconstrucció sense precedents: “La divisió es va fer al 332 de Humphrey Street a Englewood, Nova Jersey. Era un barri predominantment Negre que estava sent demolit per a un projecte de renovació urbana que mai va arribar a completar-se. Quan em vaig fer amb la casa, tot estava cobert de runa i de restes personals dels inquilins, desallotjats abruptament. El treball va començar tallant una capa d’una polzada d’ample a través de totes les superfícies estructurals, dividint l’edifici per la meitat. La segona etapa va consistir en bisellar fins als quaranta peus lineals els fonaments per tal que la meitat posterior pogués abaixar-se un peu. La ‘separació’ central estava formada per aquests cinc graus d’inclinació, que van activar la casa amb una brillant falca de llum solar vessant-se en cada habitació” (a: Matta-Clark, catàleg de l’exposició, ICC- Internationaal Cultureel Centrum, Anvers, setembre de 1977, pàgines 9-10). Addicionalment, va retallar les cantonades del sostre de la casa, mostrant-les posteriorment a la John Gibson Gallery de Nova York. L’obra acabada a la casa -segons els propietaris Horaci i Holly Solomon- va durar tres mesos abans de ser enderrocada.

L’artista no només va fer fotografies i filmar aquest procés per tal de crear un collage amb les impressions d’aquesta experiència desconcertant, també va publicar el llibre Splitting, auto-editat i de tirada desconeguda. Dividit en quatre seccions, documenta les intervencions de Matta-Clark a la casa per ordre cronològic. Cada secció s’introdueix amb un breu comentari de l’artista, seguit en cada capítol per una doble pàgina amb les vistes de les quatre façanes i dos collages amb vistes interiors, ja sigui al soterrani, la sala principal, l’escala o les habitacions superiors. Dins d’aquest estricte ordre, es veu primer la casa sense tocar, les línies generals del tall, la casa dividida i els racons retirats de la teulada. Al final, un pòster desplegable en tres més, enganxat a l’interior de la coberta posterior, mostra una foto-collage de la secció longitudinal a través de la casa.

Al costat de sis obres úniques de llibres, Splitting (Nova York: 98 Green Street Loft Press, 1974) és, juntament amb Walls Paper (Nova York: Buffalo Press, 1973) l’únic llibre d’artista que Gordon Matta-Clark ha publicat en una edició més extensa.

Moritz Küng


Flecha_Top_Centro


Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObras_CentroFlecha_Izq_Centro

linea_baja