Encabezado_SobreCalCego_Centro


No hi ha cap dubte que l’art és una forma complexa de coneixement i, coincidint i parafrasejant Harald Szeeman, podríem dir que els artistes es converteixen en veritables sismògrafs dels canvis que es produeixen en la societat. L’art és una forma d’interrogació i, amb les seves obres, els artistes plantegen més preguntes que respostes. La rellevància de l’art es basa en la capacitat que té per canviar la nostra percepció del món. Per això, la producció artística té la seva raó de ser en la producció de sentit, tant des d’un vessant contextual com existencial.

L’art sempre és un reflex del seu temps, de l’època en què neix i es desenvolupa. Construir una col·lecció d’art del present és una opció tan fascinant com valenta, un apropament sense complexos a l’art del nostre temps. L’aposta pel present implica la voluntat de participar en aquest present, així com d’assumir-ne les contradiccions. Desenvolupar una col·lecció a partir de l’art del moment no solament vol dir participar de la construcció, sinó que implica la voluntat de ser partícips d’una època.

El projecte Cal Cego neix l’any 2006 i parteix d’una col·lecció privada nascuda del gust personal dels seus artífexs, Roser Figueras i Josep Inglada. La voluntat de transcendir l’àmbit domèstic, convertir-se en un patrimoni cultural que sigui el reflex d’una època i fomentar el coneixement de l’art són els motors que impulsen el projecte Cal Cego. La missió de Cal Cego és contribuir a la creació de sentit, al coneixement i a l’intercanvi d’idees, des de Barcelona i en relació a la resta del món.

Cal Cego parteix del compromís personal dels col·leccionistes i d’una actitud de curiositat constant i de fidelitat a l’evolució dels artistes, per a donar suport a la investigació i organitzar activitats que no solament donin a conèixer la col·lecció, sinó que serveixin per aprofundir en el coneixement de l’art contemporani.

Els objectius del projecte Cal Cego. Col·lecció d’Art Contemporani són:

– La creació d’un patrimoni cultural que sigui el reflex d’una època

– El suport a les propostes i els discursos artístics del moment actual.

– El foment del coneixement de l’art.

– Convertir-se en un fòrum innovador per a l’art contemporani.

Per complir aquests objectius, Cal Cego es basa en un programa d’actuació que conté diverses línies, que van des de la consolidació i el creixement de la col·lecció (catalogació, conservació, noves adquisicions i producció de nous treballs) fins al suport a la formació i la investigació (a través del Master en Art Actural iniciat conjuntament amb IL3-Universitat de Barcelona i que es realitza online), la creació de comunitat (a través d’Alumni) o tota una sèrie d’activitats centrades en la difusió de l’art contemporani i l’aprofundiment en el seu coneixement (exposicions, projectes, col·laboracions amb altres institucions i iniciatives). Així mateix, la pàgina web de Cal Cego no solament es proposa ser un portal d’informació, sinó una plataforma de coneixement (amb un catàleg raisonné de totes les obres) des de la qual es puguin desenvolupar activitats i projectes específics.

Cal Cego és una col·lecció sense seu permanent que treballa amb la idea d’una col·lecció nòmada. No existeix un espai d’exposició permanent per a la col·lecció, que actualment disposa de gairebé 400 obres.

Alguns dels criteris que articulen la col·lecció són:

– No s’atén a categories rígides, sinó que són els conceptes els que estructuren un entramat que evoluciona.

– Es potencia la col·lecció de conjunts d’obres significatives més que no pas d’obres aïllades.

– Les tècniques tradicionals conviuen amb altres de més contemporànies. La fotografia és el medi més ben representat, però no és l’únic, atès que la pintura, el vídeo, l’escultura, el dibuix o les instal·lacions són altres formats ben presents a Cal Cego.

– Hi ha l’interès de reunir artistes de diferents contextos i generacions. Així, trobem Muntadas i Allan Sekula al costat de Francesc Ruiz o Jonathan Monk, Helena Almeida o Alicia Framis, i Hans-Peter Feldman o Peter Piller, Ignasi Aballí i Ignasi Uriarte, per evidenciar una mostra de la diversitat de contextos i generacions.

Es poden establir diferents fulls de ruta de lectura de la col·lecció que, en definitiva, es proposa plantejar preguntes sobre el nostre present, a partir de qüestions com la representació, l’estatus de la imatge, la percepció, el qüestionament de les evidències, la mirada crítica i també el propi paper de l’artista, la seva necessitat de seleccionar i assenyalar coses i situacions.

El projecte de Cal Cego es proposa així tractar la col·lecció d’una manera creativa, veient-la com una experiència d’aprenentatge i com una eina de col·laboració i treball en la construcció de sentit.

 

Montse Badia

 


 Flecha