Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre Flecha_Der_CentroObras_Centro
Flecha_Izq_Centro
 

 


 

Antoni Abad

Punt de vista, 1999

Instal·lació | Projecció informàtica sobre taula de dibuix
Dimensions variables
AA.0001-
El 1999 i després d’haver realitzat una sèrie de vídeo-projeccions en les que utilitzava un animal com la rata, Antoni Abad féu un salt important en la seva trajectòria artística, que sempre s’ha caracteritzat per la recerca constant de nous mitjans, en començar a investigar sobre les possibilitats que li oferia la informàtica i el fet de poder generar noves imatges virturals. A partir d’un animal nimi i quotidià, com pot ser una mosca, Abad generà tot un seguit de treballs que tenen aquest insecte com a gran protagonista. Uns treballs que, per una banda continuaven amb l’ús del vídeo, encara que ara es tractava de projeccions informàtiques, i per l’altre s’afermaren en l’ús de la xarxa, com un nou vehicle de comunicació de possibilitats fins aleshores inusitades.

Al mateix temps que els seus eixams de mosques recorrien una taula de dibuix mentre una mà amb un llapis intentava dibuixar-les, com en el cas d’aquesta peça “Punt de vista”, o bé, construien les paraules JO i JO i JO en una repetició sense fi, en el cas de “Ego”, especulava amb la possibilitat que una única mosca es passegés virtualment per damunt de la pantalla de l’ordinador, incordiant les seves icones, o bé arribés a reproduir-se fins a tal punt, que des del 2001 les comunitats virtuals del paràsit digital “Z” s’extenen per tot el planeta. Un projecte que per la seva innovació en l’àmbit del net art li va aportar rebre el Premi Ciutat de Barcelona 2002, en l’apartat multimèdia.

“Punt de vista” és doncs una peça frontissa entre uns treballs anteriors que el feren passar de l’escultura al vídeo, tot agafant elements tant quotidians i insòlits com una planxa de goma escuma, una estanteria metàl.lica, una rata o una mosca. Elements tots ells que li han permès d’introduir un grau d’ironia i de crítica sobre la pràctica de l’art, els seus convencionalismes i sobre el paper de l’artista, també a re-pensar en un moment com l’actual en el que la societat de la informació ens permet trencar barreres i arribar de formes molt diferents a públics molt més extensos. Sens cap mena de dubtes, “Punt de vista” fa al.lusió a les tradicionals disciplines artístiques, en aquest cas el dibuix, i a l’aparent incapacitat avui de poder dibuixar-caçar una mosca per part de l’artista. Potser una simple obvietat, però amb una forta càrrega de profunditat, com també succeeix amb “Ego”, en el que la repetició incansable evoca el ja tant esmentat ego de l’artista, portat en aquest cas fins al paroxisme tautològic.

Glòria Picazo 


Flecha_Top_Centro


Biografia_CentroFlecha_Der_CentroObres_CentreFlecha_Izq_Centro