Cabcalera_Informacio_Centre


Disseny:
bis

Programació:
ExtraSoftware

Introducció i edició de continguts:

Maria Pons

Traduccions:

Graham Thomson, Marina Vives Cabré

 

© Cal Cego, col·lecció d’art contemporani
© d’aquest lloc web: Cal Cego, Barcelona 2017
© de les obres reproduïdes: els seus autors
© Boris Mikhailov / Galerie Helga de Alvear, Madrid – Galerie Barbara Weiss, Berlin.
© Dan Graham/ Galerie Micheline Szwajcer
© Allen Ruppersberg/ Galerie Micheline Szwajcer
© Julian Opie and Lisson Gallery
© Antoni Abad, Joseph Beuys, Bleda y Rosa, Joan Brossa,
Nuria Canal, Daniel Canogar, Tony Cragg, Olafur Eliasson,
Hans-Peter Feldmann, Roland Fischer, Joan Fontcuberta,
Liam Gillick, Andreas Gursky, Candida Höfer, Craigie Horsfield,
Pierre Huyghe, Ann-Veronica Janssens, Gordon Matta-Clark, Boris Mikhailov,
Vik Muniz, Antoni Muntadas, Bruce Nauman, Perejaume, Jorge Ribalta,
Thomas Ruff, David Shrigley, Montserrat Soto, Thomas Struth,
Eulàlia Valldosera, Gillian Wearing, Lawrence Weiner, Zush, VEGAP, Barcelona 2016

© dels textos: Cal Cego i els seus autors, Barcelona 2017