Encabezado_ArtistasYobras_centro


Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObras_Centro
Flecha_Izq_Centro

linea_baja

Bern & Hilla Becher

Fachwerkhäuser. Siegener Industriegebiet, 1993

Fotografía | Impresiones offset
63 x 50 cm. (x12)

BHB.0002-

 

Bernd i Hilla Becher treballen des de l’any 1959 en la classificació sistemàtica d’edificis industrials dels segles XIX i XX. Les seves fotografies documenten paisatges industrials en vies de desaparició, mitjançant fàbriques abandonades, torres d’aigua o gasòmetres, entre d’altres, que mostren de manera aïllada. Tot basant-se en tipologies, la seva aproximació als diferents motius és gairebé com una dissecció clínica, que recorda a les documentacions antropològiques realitzades per August Sander durant el període de la República de Weimar, que van consistir en la realització de milers de retrats de ciutadans alemanys, que eren ordenats a partir de tipus socials i ocupacions que incloïen des de pagesos, fins a homes de negocis, tot passant per artistes de circ.

Els Becher anomenen els seus treballs “escultures anònimes”, un terme que fa referència tant a la seva manera d’exposar les fotografies gairebé com si fossin instal.lacions, com a l’autoria anònima de les pròpies arquitectures. Totes les seves imatges són en blanc i negre, col.loquen la càmara en un punt elevat i treballen amb llum difosa, per tal de no crear ombres i ressaltar l’aspecte escultòric dels edificis.

Les més de dues centes fotografies que configuren la sèrie “Fachwerkhäuser. Siegener Industriegebiet”, una selecció de les quals van ser exposades a Documenta 11, van ser fetes entre els anys 1950-1962 i 1968-1873. Per la seva banda, el gasòmetre que apareix a “Industriebauten No 1” apareix a la portada del monogràfic “Gas Tanks”, publicat l’any 1993. En aquest sentit, „Industriebauten No 1“ (Edifici Industrial Número 1), “Kühlturm, Stahlwerk Hagen-Haspe 1969” (Torre de refrigeració, fàbrica d’acer Hagen-Haspe) i „Fachwerkhäuser. Siegener Industriegebiet“ (Cases fetes amb vigues de la zona industrial de Siegen) són bons exemples de treballs primers de la parella i a la vegada són ben representatius del seu llenguatge artístic.

Durant més de cinquanta anys han recorregut plantes industrials de diversos països, Alemania, Anglaterra, Bèlgica, França i els Estats Units, per tal de fotografiar aquestes sèries d’eidificis industrials seguint unes pautes molt definides i molt properes al rigor científic. Els Becher ordenen les seves fotografies en tipologies que segueixen criteris funcionals, geogràfics, estructurals, històrics o estètics. Aquestes classificacions, més que evidenciar una uniformitat, posen de manifest que cap edifici és idèntic a un altre (cadascuna de les cases que configuren la sèrie de les Fachwerkhäuser té tantes similituts com diferències en relació a la resta de cases de la mateixa sèrie) i per tant mostren una diversitat, que esdevé fascinant. O, per utilitzar les paraules d’un dels seus deixebles de l’Acadèmica de Düsseldorf, Axel Hütte, “posen de relleu allò que és extraordinari, a través de la serialització d’allò que s’asembla”. És precisament aquesta priorització del punt de vista classificatori la raó per la qual el seu treball es situa entre la fotografia documental de la dècada dels anys 20 i l’art conceptual dels 70.

 

Montse Badia


Flecha_Top_Centro


Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObras_CentroFlecha_Izq_Centro

linea_baja