Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre Obres_Centre

 

 


Thomas Ruff

 

L’obra de Thomas Ruff pren la fotografia com a mitjà per tal d’explorar múltiples qüestions referents a l’àmbit visual. En primer lloc, li interessa la fotografia com a tècnica, com a aparell; en segon lloc, li interessa la imatge, conscient de la seva presència i importància en les nostres societats; i, en tercer lloc, el seu treball estudia com s’executa la mirada, com percebem i a través de quins models.

Les successives sèries en què Ruff ha treballat s’han de considerar com a noves aproximacions a vells temes: el retrat, la ciutat, el nu, el fotoperiodisme, etc., en què el contingut no se situa en el que s’hi reflecteix sinó en el que es projecta. En l’obra de Ruff una imatge sempre remet a una altra imatge, tal com ha comentat en una entrevista: “Our image models are the images in the media. For that reason my images are not depictions of reality, but show a kind of second reality, the image of the image”. I en aquest exercici Ruff revela els mecanismes mitjançant els quals es mantenen i es modelen els hàbits de percepció.

Thomas Ruff, estudiant avantatjat de la parella Bern i Hilla Becher a l’Acadèmia de Düsseldorf, comença la seva carrera a principis dels anys vuitanta amb un sèrie de retrats on ja d’alguna manera s’allunya dels preceptes documentalistes dels seus mestres: d’una banda, decideix fer retrats en un moment en el qual el retrat no era gens considerat en l’àmbit ni artístic ni fotogràfic; i, de l’altra, introdueix el color, fet que el distanciava de la tradició documental sòlidament establerta en el blanc i negre.

L’obra de Ruff parteix de la premissa que tota imatge és una construcció i les manipulacions a les quals sotmet les seves imatges són acuradament seleccionades per reflectir el diàleg que s’estableix entre una imatge i la mirada.

Neus Miró

 


Obres_Centre


Thomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff
Thomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff
Thomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff
Thomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff
Thomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff
Thomas Ruff Thomas Ruff

 


ArtisteAnterior_Centre ArtisteSeguent_Centre