Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre Obres_Centre

 

 


Thomas Ruff

 

L’obra de Thomas Ruff pren la fotografia com a mitjà per tal d’explorar múltiples qüestions referents a l’àmbit visual. En primer lloc, li interessa la fotografia com a tècnica, com a aparell; en segon lloc, li interessa la imatge, conscient de la seva presència i importància en les nostres societats; i, en tercer lloc, el seu treball estudia com s’executa la mirada, com percebem i a través de quins models.

Les successives sèries en què Ruff ha treballat s’han de considerar com a noves aproximacions a vells temes: el retrat, la ciutat, el nu, el fotoperiodisme, etc., en què el contingut no se situa en el que s’hi reflecteix sinó en el que es projecta. En l’obra de Ruff una imatge sempre remet a una altra imatge, tal com ha comentat en una entrevista: “Our image models are the images in the media. For that reason my images are not depictions of reality, but show a kind of second reality, the image of the image”. I en aquest exercici Ruff revela els mecanismes mitjançant els quals es mantenen i es modelen els hàbits de percepció.

Thomas Ruff, estudiant avantatjat de la parella Bern i Hilla Becher a l’Acadèmia de Düsseldorf, comença la seva carrera a principis dels anys vuitanta amb un sèrie de retrats on ja d’alguna manera s’allunya dels preceptes documentalistes dels seus mestres: d’una banda, decideix fer retrats en un moment en el qual el retrat no era gens considerat en l’àmbit ni artístic ni fotogràfic; i, de l’altra, introdueix el color, fet que el distanciava de la tradició documental sòlidament establerta en el blanc i negre.

L’obra de Ruff parteix de la premissa que tota imatge és una construcció i les manipulacions a les quals sotmet les seves imatges són acuradament seleccionades per reflectir el diàleg que s’estableix entre una imatge i la mirada.

Neus Miró

 


Obres_Centre


Thomas RuffThomas Ruff Thomas Ruff Thomas Ruff
Thomas RuffThomas RuffThomas RuffThomas Ruff
Thomas RuffThomas RuffThomas Ruff
Thomas RuffThomas RuffThomas RuffThomas Ruff
Thomas RuffThomas RuffThomas RuffThomas Ruff

 


ArtisteAnterior_Centre ArtisteSeguent_Centre