Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre Obres_Centre


Santiago Sierra

 

 

A la primera meitat dels anys noranta i establert a Madrid, Santiago Sierra realitzava escultures amb contenidors de ferro i intervencions als espais. Eren obres de fortes reminiscències tant del minimalisme, via Richard Serra, com del conceptualisme (sobretot en els títols descriptius: Rectángulo de 1000 x 400 cm cortado sobre el suelo).

El 1996 va traslladar la seva residència a Ciutat de Mèxic, cosa que suposaria una evolució important en la seva obra. És allà on va iniciar una sèrie d’obres, que mantenint l’aspecte escultòric i les referències minimals, implicaven intervencions en l’espai públic.

El 1988 va participar en la Biennal de la Havana amb la obra Línea de 30 cm. tatuada en una persona remunerada. Seria la primera d’una sèrie d’obres en les quals ha utilitzat a persones remunerades per sotmetre’s a diverses accions. Obres que han obtingut un ressò important i que han aixecat gran controvèrsia crítica.

Així, el 2001, va presentar a la selecció oficial de la Biennal de Venècia una peça que consistia a pagar venedors ambulants, emigrants en la ciutat, per tenyir-se el cabell de ros. El 2003 va ser l’artista escollit per ocupar el pavelló espanyol de la Biennal esmentada, en aquest cas, tancant el pas als que no tinguessin la nacionalitat espanyola.

 David G. TorresObres_Centre


Santiago Sierra

 


ArtisteAnterior_Centre    ArtisteSeguent_Centre