Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentreObres_Centre


Rodney Graham

 

Rodney Graham treballa conceptualment amb els formats de l’obra d’art. Artista canadenc de múltiples interessos, forma part de la generació d’artistes provinents de Canadà que ha tingut una influència major en l’art contemporani: Jeff Wall, Stan Douglas, o Ian Wallace serien els seus coetanis.

El treball de Rodney Graham bascula entre el raonament conceptual davant l’apreciació del món i l’experiència vital de càrrega emotiva forta. De fet, Rodney Graham es presenta com un personatge de múltiples cares, sent en ocasions artista plàstic o músic, realitzant exposicions o produint treballs musicals. L’obra que presenta en el context artístic també participa d’aquesta doble dinàmica, oferint obres amb una càrrega humorística forta, així com d’altres que propicien una reflexió pausada.

La seva reflexió sobre l’apreciació del món en la contemporaneïtat l’aproxima a la fotografia. La fotografia és per Rodney Graham la mirada tecnològica al nostre entorn, i l’artista canadenc utilitzarà el seu treball per a despullar la relació entre imatge i realitat. Les seves fotografies d’arbres cap per avall remeten a la càmera obscura, el procediment físic per tal de crear imatges “objectives” d’allò que veiem, encara que apareguin a l’inrevés.

El seu treball ha estat presentat en els contextos de gran difusió, com el Skulpturen Projekte a Munster l’any 1987 o la Biennal de Venècia, on va representar Canadà l’any 97.

 

Martí Manen


Obres_Centre


Rodney Graham

ArtisteAnterior_Centre      ArtisteSeguent_Centre