Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentreObres_Centre


 

Perejaume 

(Sant Pol, Barcelona, 1957)

Artista i escriptor, format entre les classes d’història de l’art i filosofia a la Universitat de Barcelona, així com entre Verdaguer, Foix, Jujol, Miró i Brossa, la cultura popular catalana i el món pagès, comença a exposar com a pintor a mitjan anys setanta. Ben aviat la seva pintura conviu amb textos, performances i vídeos, dibuixant una trajectòria que redefineix pleinairisme i paisatgisme amb maneres pròpies de dir i fer, com el pessebrisme, la despintura, l’oïsme i recentment la maniobra, que l‘ha dut a comissariar Nocturndiürn (Fundació Palau, 2013) i Maniobra, paral·lela a la publicació Mareperlers i ovaladors (MNAC, 2014). Perejaume assoleix així la màxima expressió d’un gest ecològic que esborrona distincions entre autoria i públic, natura i cultura, present en totes les seves exposicions, des de Postaler (Sala Montcada, 1985) o Deixar de fer una exposició (MACBA, 2009). Ha publicat llibres d’assaig, com Ludwig Jujol (Magrana, 1989), Oïsme (Proa, 1998), L’obra i la por (Galaxia Gutenberg, 2007), i de poesia, com Obreda (Empúries, 2003) i Pagèsiques (Edicions 62, 2011). Ha rebut el Premi Nacional d’Arts Visuals (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2005) i el Premio de Artes Plásticas (Ministeri de Cultura de l’Estat Espanyol, 2006), entre d’altres.

Joana Hurtado Matheu


Obres_Centre


Perejaume  PerejaumePerejaumePerejaume
PerejaumePerejaumePerejaumePerejaume
PerejaumePerejaume


ArtisteAnterior_Centre    ArtisteSeguent_Centre