Artistes_I_Obres

 


Biografia_CentroObras_Centro

 


Patricia Dauder

 (Barcelona, 1973)

 

Patricia Dauder es va formar com a artista a Barcelona i Holanda als anys noranta. Des d’aleshores fins avui, la seva pràctica s’ha desenvolupat de forma consistent en els terrenys del dibuix, l’escultura, el cinema i els llibres d’artista, així com, en menor mesura, la fotografia. Les seves obres són el resultat de processos de treball lents i intuïtius, en els quals l’exploració formal, guiada per la intuïció i l’atzar, hi tenen un paper rellevant. Així mateix, el concepte de muntatge resulta clau per Dauder: per això les seves peces sovint acaben adoptant la forma de conjunts formats per diversos elements que guarden una estreta relació mútua.

Encara que moltes de les obres de Dauder tenen com a punt de partida l’observació de l’entorn físic immediat i real, en el transcurs del procés creatiu ocorre sovint que allò figuratiu retrocedeix fins a gairebé desaparèixer, convertint-se en una simple empremta, o en un rastre amb prou feines perceptible. A aquesta idea d’empremta s’hi vincula, en molts dels seus treballs, la profunditat, un element recurrent que Dauder explora mitjançant mètodes com la superposició de capes, el rascat de les superfícies o el buidatge de volums. De la mateixa manera, en les seves obres cinematogràfiques i els seus llibres, la dimensió temporal que marca el ritme de contemplació imposat pel mateix format es converteix en un element d’exploració gràcies al qual Dauder, aconsegueix expandir el potencial de significats de les seves peces.

 Mela Dávila

 


_Mes_Obresextensions patricia-dauter-obra

 

 


Artiste_Anterior           Artista_Siguiente