Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentreObres_CentreMontserrat Soto


Nascuda a Barcelona el 1961 i centrada des de l’inici de la seva carrera en l’ús de la fotografia com a punt de partida per a l’exploració de l’espai com a receptor i emissor d’emocions, Montserrat Soto és una artista, l’obra de la qual es troba íntimament relacionada amb l’experiència de l’home a través de la seva absència, traços i vestigis.

Formada a l’Escola Massana de Barcelona i a l’École des Beaux-Arts de Grenoble, Montserrat Soto elabora el seu discurs al voltant de quatre eixos: l’espai, el temps, la llum i el buit. Quatre puntals que, materialitzats a través del llenguatge de la fotografia, el vídeo o el tractament digital de la imatge, seran els que agruparan la seva producció artística al voltant de l’elaboració de sèries concebudes per a confrontar l’espectador amb l’experiència de la realitat i a través de la prolongació d’espais, les imatges panoràmiques, les llindes, els laberints i els miratges.

Creadora d’un vast univers determinat per les lleis d’una naturalesa tan decisiva per l’ordre del nostre planeta com amenaçada per l’acció destructora de l’home, Montserrat Soto és una artista que, paral·lelament a aquesta obra d’evident caràcter líric, dedica bona part dels seus esforços a l’estudi i desenvolupament de temes vinculats a la memòria i a l’acte creatiu.

Frederic MontornèsObres_Centre


Montserrat SotoMontserrat SotoMontserrat SotoMontserrat Soto
Montserrat SotoMontserrat Soto Montserrat Soto Montserrat Soto
Montserrat Soto

 


ArtisteAnterior_Centre     ArtisteSeguent_Centre