Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentreObres_Centre


Julian Opie


L’artista britànic Julian Opie va estudiar al Goldsmiths College of Art de Londres entre 1979 i 1982, i es va donar a conèixer posteriorment en una exposició col·lectiva a la Lisson Galley (1982), mostra en què va coincidir amb artistes de renom com Anish Kapoor o Keith Haring. Aquest primer contacte li va servir per presentar un any després la seva primera exposició individual a la mateixa galeria.

Vinculat inicialment a l’escultura, des dels anys noranta la seva obra gira a l’entorn del treball en volum i l’obra pictòrica, molt influenciat per l’estètica freda pròpia de les imatges d’ordinador o els logotips de caràcter publicitari, amb una estètica neopop que l’artista extreu directament del seu entorn immediat, tant persones com indrets pròxims. Pel que fa a l’escultura, Julien Opie opta per temàtiques simples com ara edificis, carreteres o automòbils, tot establint un equilibri subtil entre allò físic i allò virtual. A nivell pictòric treballa amb registres clàssics com el retrat, el paisatge o el bodegó, sempre amb la utilització de línies esquemàtiques i colors plans i brillants que atorguen a les seves obres una manca absoluta d’estil que s’acaba convertint en la seva marca d’identitat.

Per les característiques del seu treball, així com per les seves possibilitats comercials i de consum de masses, Julien Opie ha fet algunes incursions en el camp del disseny, com per exemple la portada d’un recopilatori de la banda britànica Blur.

David Armengol

 


Obres_Centre


 Julian Opie


ArtisteAnterior_Centre     ArtisteSeguent_Centre