Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentreObras_Centro

 

 


Jeff Wall

 

Jeff Wall (Vancouver, 1946) ha dut a terme una pràctica artística que vol expressar alguna cosa sobre l’estat del món real i de les relacions que s’hi estableixen. A les seves obres batega una certa turbulència i un estranyament complex, fruit del seu interès per certs aspectes del surrealisme, per allò desconegut, fosc o inconscient. Les escenes que Wall construeix són molt properes a aquelles que el novel·lista i el dramaturg irlandès Samuel Beckett va reflectir en molts dels seus textos. Així, l’abstracció, l’alienació i la falta d’identitat constitueixen els elements habituals que nodreixen algunes de les seves obres més representatives; són figures del desdoblament del jo, del tancament i la reflexió sobre un mateix, les que li interessen i el commouen.

Molts dels personatges de Jeff Wall (com els de Beckett) viuen ajaguts o paralitzats a la penombra, en un lloc apartat i solitari on no cessen de descobrir la decrepitud de la societat en una tendència clara cap a l’autodestrucció. Paradoxes d’una posada en escena sense acció, en què el personatge ha de dur el seu joc al límit de l’absència, de la immobilitat i del silenci. Una al·legoria una mica grotesca de la impotència humana personificada en uns individus sense noms i condemnats a viure malgrat ells; els seus personatges són, a la manera d’aquests éssers desolats de Beckett, supervivents de la catàstrofe.

 

José Miguel G. Cortés

 


Obres_Centre


 Jeff Wall 

 


ArtisteAnterior_Centre      ArtisteSeguent_Centre