Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentroObres_Centre


Iñaki Bonillas

(México DF, 1981)

 

A Iñaki Bonillas (Ciutat de Mèxic, 1981) se l’ha descrit com un fotògraf que mai va fer una foto. És una exageració, és clar, però tot i així, conté una mica de veritat: i és que la major part de l’obra de l’artista comença a partir de les fotos que va fer el seu avi, J.R. Plaça. Aficionat al medi, J.R. Plaça va documentar la seva pròpia vida a través de la càmera. El seu arxiu, heretat per Bonillas, és una peça del seu temps, no només del Mèxic de meitat del segle XX, sinó també de la cultura visual d’un cert període. Des de 2003, Bonillas pren d’aquest arxiu la matèria primera per al seu treball, comprometent-se amb ell de manera rigorosament conceptual. L’execució sistemàtica de la proposició conceptual de Bonillas (que pren forma en impressions re-fotografiades, diapositives, pel·lícula, i algunes vegades també llenguatge, dibuix o fins i tot música) es refereix a les pràctiques arxivístiques, als aspectes no-imatge de la fotografia , i a la formació de narrativa i sentiment a través de la classificació. Per exemple, ha seleccionat tot els retrats en els que surten ulls tancats, ha ordenat les fotos verticals de l’àlbum, ha realitzat el seguiment d’una figura que va ser repetidament retallada, o ha revelat les notes escrites a mà dels seus revers. D’aquesta manera, Bonillas eludeix lectures més nostàlgiques de la fotografia, i pel contrari, explica una història del mitjà de forma àmplia, prenent la imatge com a objecte, com a contenidor d’abstracció, d’informació conceptual. L’any 2012, La Virreina de Barcelona va mostrar la major part del treball de Bonillas amb l’arxiu de J.R. Plaza.

Sarah Demeuse

 


Obres_Centre


 

 

IB.0002  


ArtisteAnterior_Centre          ArtisteSeguent_Centre