Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre Obres_Centre

 

 


 

Gillian Wearing 

(Birmingham, 1963)

Gillian Wearing és considerada una de les integrants de la generació dels ‘Young British Artists’, que aconseguiren visibilitat global en la dècada dels noranta.

Des de la seva coneguda sèrie Signs that Say what you want them to say and not Signs that say what someone else wants you to say (1992-1993), o la posterior Homage to the woman with the bandaged face who I saw yesterday down Walworth road (1995), a les seves sèries de vídeo Confess all on video. Do not worry, you will be in Disguise. Intrigued? Call Gillian… (1994), o Secrets and lies (2009), el seu treball s’articula sobre la permanent exploració de com crear espais dialògics en els què la confessió i el testimoni s’esdevinguin amb naturalitat. Tot i això, la influència del reportatge social o dels talk-shows televisius no només transpira en la facultat de l’artista per convidar a la confessió: de l’artifici mediàtic Gillian Wearing també n’incorpora la noció de veritat com a constructe, accepció que s’estén fins la més íntima i subjectiva de les veritats individuals. Al llarg de la seva carrera, l’artista anglesa s’ha valgut del retrat per donar visibilitat al caràcter convencional de les veritats en les quals creiem per viure en comunitat, obrint plataformes per mostrar al despullat els subjectes amb els quals treballa.

Paloma Checa Gismero

 

 


Obres_Centre


 Gillian Wearing  Gillian WearingGillian Wearing

 


ArtisteAnterior_Centre    ArtisteSeguent_Centre