Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre Obres_Centre


Francesc Ruiz


La nostra experiència urbana està feta de paisatges sense transició d’una zona a una altra. Passem d’un centre comercial a un barri residencial, com si abandonéssim una pantalla de videojoc per passar a la següent. Les xarxes entre llocs, persones i situacions s’amunteguen o s’encavalquen, i les activitats que aconseguim fer semblen obeir a una lògica de concentració. Tot construint una mena de monocultura de l’imaginari social, Francesc Ruiz explora justament aquestes xarxes en què ens movem, els circuits pels quals ens desplacem i els vincles humans que limiten la nostra complicitat emocional amb cada espai. El seu és, doncs, un treball de preses de vista, mapatges, xarxes de comunicació i expedició. Per això els seus dibuixos, duts al camp del còmic, són com decorats virtuals, gairebé jeroglífics. La imatge de la ciutat i les seves subcultures, convertida en un embolic d’interconnexions, és per a l’artista un espai vital pel qual explorar els diversos modes d’habitar. Temàtiques de gènere, històries d’amor, pors i fòbies, fílies i eufòries, relacions inter- i intrapersonals es barregen, tot sovint sense una connexió narrativa aparent, amb la qual cosa es formen paradisos d’autosuficiència artificial, sota els quals s’amaga una mirada crítica sobre les condicions socials, econòmiques o culturals dels contextos en què vivim.

Bea EspejoObres_Centre


Francesc Ruiz Francesc Ruiz Francesc Ruiz Francesc Ruiz  
Francesc Ruiz


   ArtisteAnterior_Centre    ArtisteSeguent_Centre