Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre Obres_Centre

 

 


Eulàlia Valldosera  

 

Entre d’altres temes el seu treball gira entorn la investigació de la identitat femenina, essent els objectes quotidians elements protagonistes. Animats per l’efecte de la llum, els miralls i les ombres, Valldosera els combina i trastoca, tot construïnt posades en escena sovint dinàmiques, sempre fonamentades en un posicionament extrem vers els límits de la versemblança. D’aparença senzilla i accessible (l’artista sempre en fa evidents els mecanismes), les seves obres es caracteritzen per ser complexes i subtils alhora. Des de mitjans dels 90’s el seu treball ha estat exposat en nombroses biennals d’art contemporani d’arreu del món, entre elles a les Biennals de Kwang-ju (Korea del Sud), Sidney, Istanbul, Joahannesburg, Vènezia, Yokohama (Japó), Atenes, Santa Fe(EEUU), Sao Paulo i al Skulptur Projekte de 1997 a Münster (Alemanya). El 2000 presentà el seu treball en una retrospectiva al Centre d’Art Contemporani Witte de With de Rotterdam, i el 2001 a la Fundació Antoni Tàpies a Barcelona, que li fou mereixedora del Premi Nacional d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya el 2003. Actualment prepara una exposició individual per al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid que s’inaugurarà el 2009.

Rosa Pera

 


Obres_Centre


Eulalia ValldoseraEulalia ValldoseraEulalia ValldoseraEulalia Valldosera
Eulalia ValldoseraEulalia ValldoseraEulalia ValldoseraEulalia Valldosera
Eulalia ValldoseraEulalia ValldoseraEulalia ValldoseraEulalia Valldosera
Eulalia ValldoseraEulalia Valldosera
Eulalia Valldosera

 

Eulalia Valldosera

 
 Eulalia Valldosera
 
 Eulalia Valldosera
 
 Eulalia ValldoseraEulalia Valldosera

 

 


ArtisteAnterior_Centre     ArtisteSeguent_Centre