Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentreObres_Centre


Douglas Gordon

 

L’obra de Douglas Gordon gira de manera genèrica a l’entorn de la imatge i la seva profunda capacitat de seducció i engany. Des de les seves primeres obres dels anys noranta, ha experimentat en les diverses facetes de la realitat, sent la realitat la que ell representa o la que nosaltres mateixos representem, o sent la realitat la ficció cinematogràfica. En una estructura lògica que pren el mirall com a principal referència que qualsevol imatge té el seu oposat, l’artista ha desenvolupat una obra en la qual, a partir del cinema, la fotografia, l’objecte o el text, posa l’espectador en una situació de redefinició constant i de replantejament continu. Les obres per les quals l’artista és més reconegut són les que se centren en el cinema com a espai generador del mite en la societat contemporània. A partir de pel•lícules i actors mítics analitza la gran potència del cinema per a constituir una realitat paral•lela i per a dur a terme una anàlisi sobre la realitat i la ficció. La manera com parteix de pel•lícules ja conegudes pel gran públic i de directors com Hitchcock o actors com Robert De Niro i la manera com s’apropia del material ja existent, és especialment útil per la càrrega de suggestió de la qual ja parteix i sobre la qual després elabora el seu discurs.
 

Maribel López


Obres_Centre


DG.0001DG.0002 Douglas Gordon Douglas Gordon
Douglas GordonDouglas GordonDG.0009
Douglas GordonDouglas GordonDouglas Gordon

ArtisteAnterior_Centre     ArtisteSeguent_Centre