Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre Obres_Centre


Cindy Sherman

 

És el 1977 i Sherman, amb vint-i-tres anys, comença la carrera universitària a la Buffalo State College de Nova York. L’eco de la feina s’expandeix aviat gràcies a l’eficàcia de la seva proposta i dels problemes teòrics que planteja en un moment en què formen part de la discussió generalitzada. De fet, la seva producció, que es mou al voltant de l’estereotip femení i les possibles relectures a través de les representacions de les dones als mitjans de massa –sobretot al cinema–, la insereix dins una generació que a partir d’aquestes dates va agafant posicions dins d’un context preparat per al canvi, fins i tot més enllà d’aquest art que s’anomenarà “feminista”. La generació a la qual pertany –Levine, Prince, Kruger, entre d’altres– pren la fotografia com a punt de partida, mai d’arribada; com a camp d’experimentació i revisió del mitjà mateix i de l’art com a concepte. Seguint la petja d’Andy Warhol, per algun motiu se’ls va anomenar “warholites”, aquests creadors que adquireixen una difusió màxima a la dècada del 1980 es troben més a prop de l’art conceptual que de la fotografia o, com comentava la crítica, són més artistes que fotògrafs, i plantegen un problema bàsic: el que és important succeeix sempre abans del clic.

Estrella de Diego 


Obres_Centre


 Cindy Sherman


ArtisteAnterior_Centre     ArtisteSeguent_Centre