Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentreObres_Centre


Christian Jankowski


L’obra de Christian Jankowski s’ha situat, des dels seus estudis a la Kunstakademie d’Hamburg fins avui, en una frontera oberta a intercanvis entre l’art i els mitjans de comunicació. El resultat és la creació d’un escenari en què els seus personatges participen en un intercanvi de papers i rols, significats i continguts, a fi de plantejar qüestions sobre el paper de l’art i el seu potencial, i sobre el posicionament del paper de l’artista en aquest mateix context.

Donant prioritat a la ironia, però sense deixar enrere la crítica, la producció videogràfica d’aquest artista suposa una acceptació que l’art és exposat en circumstàncies compromeses de les quals tots som còmplices, i en què els mecanismes propis d’altres camps de la creació, com el cinema o la música, operen de manera semblant. Obres com My Life as a Dove (1996), Director Poodle (1998) i The Matrix Effect (2000), relaten les transformacions dels actors principals del sistema de l’art –artista, comissari i públic- en funció de la seva exposició a l’audiència. Telemística (1999), The Holy Artwork (2001) o Talk Athens (2003) van centrar l’atenció de l’artista en temàtiques relacionades amb l’art dins del format televisiu, en què cada una d’aquestes obres representa una interrupció en l’art d’un sistema diferent de creences. Rosa (2001), What Remains (2004) o 16mm Mystery (2004) utilitzen el mitjà cinematogràfic per reflexionar sobre la idea de treball en equip, com a producte produït i consumit.

Agustín Pérez Rubio

 


Obres_Centre


 

Christian Jankowski


ArtisteAnterior_Centre     ArtisteSeguent_Centre