Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre Obres_Centre


Bern and Hilla Becher

 

La rellevància del treball de la parella formada per Bernd i Hilla Becher ve donada no només per la seva activitat artística, sinó molt especialment per la seva tasca docent a la Kunstakademie de Düsseldorf. Bernd (Siegen, 1931) i Hilla (Postdam, 1934 – 2015) Becher es van conèixer quan eren estudiants de pintura a Düsseldorf. L’any 1959 van realitzar el seu primer treball fotogràfic conjunt. Com a professors, Bernd i Hilla Becher han influït en les noves generacions d’artistes alemanys, entre els quals destaquen alguns dels noms que han redefinit la creació fotogràfica com Thomas Ruff, Andreas Gursky, Candida Höffer o Thomas Struth, entre d’altres.

Les fotografies de Bernd i Hilla Becher documenten paisatges industrials en vies de desaparició, mitjançant fàbriques abandonades, torres d’aigua, gasòmetres, etc., que són mostrats de manera aïllada. Basant-se en tipologies, la seva aproximació als diferents motius és gairebé com una disecció clínica, que troba el seu antecedent més proper en les documentacions antropològiques realitzades durant el període de la República de Weimar per August Sander. Amb les seves fotografies, els Becher mostren un passat que, a diferència del present, poden controlar i ordenar mitjançant les seves composicions. Aquest treballs, que realitzen des de finals dels anys cinquanta, han estat considerats com el model per excel•lència del treball conceptual en fotografia.

El seu treball ha estat mostrat en diverses edicions de Documenta 5 (1972), 6 (1977) i 11 (2002), així com a la Biennal de São Paulo (1977). Així mateix, han rebut nombrosos premis, entre els quals cal destacar el Lleó d’Or de la Biennal de Venècia, de l’any 1990.

 

Montse Badia

 


Obres_Centre


 

 

 IA.0002BHB.0003

 


ArtisteAnterior_Centre           ArtisteSeguent_Centre