Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentreObres_Centre


Alicia Framis

L’obra d’Alicia Framis constitueix en certa manera una faula. Partint d’una observació molt específica de l’entorn, planteja històries amb base real i desenvolupament fictici que posen en evidència algunes de les mancances de la societat actual, per a les quals l’artista intenta trobar una solució en la qual sens dubte apareix de manera indirecta una lliçó ètica. Aquesta investigació sobre l’entorn ha evolucionat des del més íntim en les obres dels anys noranta com Cinema Solo o Dreamkeeper fins al més social en sèries com Anti-dog o Secret Strike. En tots els casos els seus projectes segueixen un esquema reconeixible: l’artista investiga de manera vital i documental sobre una sèrie de conflictes amb els quals els éssers humans (en molts casos, les dones, però no exclusivament) es troben en una societat contemporània individualista en què se sobreprotegeixen dels altres; a partir d’aquí decideix aportar solucions pràctiques per a resoldre aquest problema. Tot comença per una idea i acaba convertint-se en un pla, en un projecte complex a través del qual va acostant-se al mateix problema des de punts de vista diferents, i pel qual finalment intenta oferir solucions. D’aquesta manera les seves obres acaben organitzades en corpus de sentit que defineixen un problema concret com la soledat, la por a l’agressió, la necessitat de ser estimat o l’alienació .

Maribel López

 


Obres_Centre


Alicia FramisAlicia FramisAlicia FramisAlicia Framis

ArtisteAnterior_Centre       ArtisteSeguent_Centre