Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObres_Centre
Flecha_Izq_Centro
linea_baja

Patricia Dauder

41º08’56.66″ N/ 08º36’43.60″ W, 2013

Llibre d’artista
49 x 34,1 cm 100 pg.


Per a la publicació 41°08’56.66″N / 08°36’43.60″W (2013), que va aparèixer amb el número 35 de la col·lecció de llibres d’artista Cru, Patrícia Dauder va traslladar al suport editorial un dibuix de gran format del mateix any. En aquell dibuix, que es va presentar a la Fundaçao Serralves de Porto, una sèrie de fragments blancs a manera de línies discontínues recorrien, a diferents altures, una superfície negra. Dauder havia creat el dibuix original, que constava de dotze parts, durant una residència a Porto, prenent com a inspiració els seus passejos al llarg del riu Duero. El procés de realització del dibuix, considerablement lent, va consistir en cobrir amb grafit cadascuna de les dotze seccions de paper per, seguidament, anar esborrant certes parts, per tal de fer emergir zones clares sobre el fons negre.

Llibre i dibuix van rebre el seu títol de les coordenades d’un lloc real i concret, evocador de les representacions cartogràfiques clàssiques, la qual cosa contrasta amb el caràcter abstracte de la imatge. La promesa de la representació visual d’un paisatge, una ruta o un viatge no identificable que comporta tal títol provoca una inesperada tensió quan, en anar passant les pàgines, l’observador les descobreix cobertes completament per superfícies negres, en les què la interacció entre zones clares i fosques és lleu i subtil. L’orografia real, en aquest projecte, sembla haver estat substituïda merament per un “paisatge emocional” en el què a penes resulten apreciables certs rastres en la foscor o bé, potser, les zones de contacte entre aigua i terra en el lloc físic que va servir d’inspiració per a la imatge. El contingut de la publicació respon, així, a dues motivacions simultànies i, en aparença, paradoxalment contradictòries: l’interès de l’artista per treballar amb sensacions espacials, atmosferes i mapes topogràfics, combinat amb la seva voluntat conscient de donar visibilitat al concepte d’absència, entre altres formes, optant per no representar una escena.

L’experimentació de Dauder amb elements propis del gènere cinematogràfic, com són la captura de l’experiència de la llum i l’impacte del muntatge, ha estat una constant en la seva obra des de 2005. A 41°08’56.66″N/ 08°36’43.60″W, el muntatge i la seqüencialitat del cinema es transformen, sobre el paper, quan l’artista desplega la imatge al llarg de la successió de pàgines, de tal manera que sigui el ritme de “lectura” el que marqui els temps de recepció. La temporalitat se suspèn mitjançant l’eliminació de qualsevol ancoratge referencial extern a la imatge. Així, el llibre té el seu propi temps intern, un temps aliè a l’esdevenir més enllà de les seves pàgines, que es correspon amb la noció de “temps suspès”, que la mateixa artista identifica com un element característic de la seva pràctica artística. És així com, encara que llibre i dibuix presenten una mateixa imatge, la publicació exigeix per part de l’observador una actitud d’interpretació i lectura radicalment diferent de la que demandaria el dibuix mural.

Mela Dávila


Flecha_Top_Centro


Biografia_CentroFlecha_Der_CentroObres_CentreFlecha_Izq_Centro
linea_baja