Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObres_Centre
Flecha_Izq_Centro
linea_baja

Patricia Dauder

Sense títol, 2013

Edició
21 x 29,7 cm.

 

 

A Sense títol, Patricia Dauder recupera una imatge que havia començat a treballar l’any 2001. La imatge era la resta d’una escultura que havia realitzat amb guix i pigment. Coberta amb paper, la massa resultant va deixar unes marques en el paper que l’artista va retallar i va fotografiar. Una imatge guardada i recurrent que va recuperar anys més tard amb motiu de la cerimònia de l’oli. A partir de l’aspecte orgànic i fins i tot vegetal de la imatge, Patricia la va treballar de nou, aquesta vegada amb imatges d’arxiu, que va transferir a paper, intervenint-les.

“Treballar amb un element que és comestible però que s’ha de processar, i d’on n’extreus una substància em va fer pensar en uns treballs que havia iniciat cap al 2001-2002 molt incipients, eren les primeres temptatives una mica compactes sobre coses culturals que jo havia fet. Vaig fer una barreja d’uns pigments amb uns guixos i la peça va començar a tenir una vida pròpia. Van anar passant les setmanes i els mesos i veies com s’havia fet una reacció química, i en una d’aquestes fases vaig cobrir aquestes peces amb uns papers i la pròpia substància que contenia el paper va fer unes formes, inclús va retallar les formes del paper en forma d’embolcall. Alguns d’aquests embolcalls, que eren com pells molt estranyes, com una marca o com una impremta d’aquell tubercle, els vaig perdre i un parell d’altres els vaig guardar. D’una d’aquestes, vaig començar a fer-ne una fotografia, la peça originalment tenia una tonalitat verda-grogosa i vaig passar-la a blanc i negre. Vaig partir d’aquesta fotografia, d’aquest paper, i vaig realitzar una edició, però en realitat era una mena de falsa edició perquè no eren peces seriades sinó que cada una d’aquestes era única, llavors jo agafava una d’aquestes fotografies, la traspassava de cop a un altre suport, que era en aquest cas un paper, però a la vegada que feia el traspàs, cada traspàs era diferent.
(…)

Les fonts en què normalment acostumo a fixar-me són coses que tenen a veure amb el món del paisatge, de la naturalesa, de la fenomenologia i el pas del temps.”

Patricia Dauder


Flecha_Top_Centro


Biografia_CentroFlecha_Der_CentroObres_CentreFlecha_Izq_Centro
linea_baja