Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre Obres_Centre

 

 


 

Wilfredo Prieto

(Sancti Spíritus, Cuba, 1978)

 
El treball de Wilfredo Prieto discorre per camins entrecreuats que beuen de diferents tradicions artístiques de les últimes dècades, com el Minimalisme, l’Arte Povera o el Conceptual, tot i que emportant-se’ls al seu propi terreny de joc. Mitjançant gestos mínims i l’ús de materials quotidians, Prieto incideix de manera aguda i poètica en aspectes complexos de la realitat contemporània. Els seus projectes poden materialitzar-se en minúscules escultures o en grans instal·lacions, sovint desplegades pel terra de l’espai expositiu, que es caracteritzen per no deixar indiferent a qui les observa, i que provoquen reflexions sobre temes com el valor, el desig, el consumisme, les relacions de poder o l’impacte de les fluctuacions econòmiques i polítiques; temes que s’allunyen d’allò directament contextual per apuntar cap a assumptes filosòfics i globals.

En la seva pràctica, l’artista es converteix en una sort d’observador de la realitat, d’explorador e investigador d’allò quotidià, i la seva funció es redueix gairebé a assenyalar i evidenciar certs aspectes del món, modificant-ne el significat amb petits gestos que disloquen la perspectiva de la raó i propicien noves lectures. Més enllà d’acumular objectes en l’estudi, la dinàmica se centra en observar la realitat i detectar espais i objectes amb potències de generar relectures. L’expectativa del públic entra en joc i aquest adquireix un rol actiu, pel que fa a la seva capacitat per llegir, entendre i relacionar. Un se’n va a casa pensant i amb la conciència de que en aquest petit dislocament d’allò que és rel s’ha produït alguna cosa inquietant. El de Prieto és un art de lectura ràpida i digestió lenta.

Juan Canela
 

 

 


Obres_Centre


WP.001

 


ArtisteAnterior_Centre         ArtisteSeguent_Centre