Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentreObres_Centre


Dan Graham

(Urbana, Illinois, 1942)

Dan Graham ha produït durant gairebé mig segle un cos de treball teòric i artístic fonamental sobre les funcions ideològiques i socials dels sistemes culturals contemporanis. Sense altra formació que el batxillerat, als vint anys va fundar la John Daniels Gallery a Nova York, on va realitzar exposicions amb artistes com Donald Judd, Dan Flavin o Robert Smithson, a més de promoure la primera exposició individual de Sol Lewitt. Davant el fracàs econòmic del projecte i la falta de mitjans de producció, es va embarcar en l’escriptura sobre televisió, música popular i aspectes de l’art contemporani. L’any 1965 inicia el seu treball Homes for America (1966-67), un assaig amb imatges que constitueix una de les obres seminals del conceptualisme. Durant els anys 70 va experimentar amb el temps i la mediació espacial del cos per mitjà de performances i treballs en vídeo. A partir dels 80, la seva producció ha estat lligada a la construcció de pavellons de mirall i vidre, híbrids entre l’arquitectura, l’escultura i l’urbanisme, que negocien amb l’espectador la concepció semiòtica de l’espai públic comú. De la seva enorme influència n’és exemple la seva participació a Documenta 5, 6, 7, 9 i 10 (1972, 1977, 1982, 1992 i 1997).

Manuel Segade

 


Obres_Centre


Dan GrahamDan Graham Dan Graham Dan Graham

ArtisteAnterior_Centre       ArtisteSeguent_Centre