“ Fotografia en medio”, Fotografia en la col.lecció del IVAM des de 1950.

Comissari : Victor Mira

Algunes obres d’artistes de la Col.lecció Cal Cego, dipositades a l’IVAM formen part de la exposició. Obres de Brend and Hilla Becher, Javier Codesal, Douglas Gordon, Alan Sekula, Montserrat Soto i Eulalia Valldosera.

Del 30 de novembre al 2 de juny de 2024