Punts de Fuga, una publicació de Cal Cego


PFcat


Punts de Fuga és una publicació iniciada per Cal Cego. Col·lecció d’Art Contemporani, que s’articula a partir de 7 nocions claus relacionades amb les línies discursives de la col·lecció i que també són temes essencials en la discussió actual al voltant del treball en art. Aquestes nocions són nomadisme, creació de coneixement, col·laboració, procesos, relacions intergeneracionals, desjerarquització i la relació Art-Vida.

Punts de Fuga és una edició a càrrec de Montse Badia i inclou textos de David Armengol, Pilar Bonet, Raimundas Malašauskas, Martí Manen, Frederic Montornés, Laurence Rassel i David G. Torres. Catalogació: Marisa Pérez Vázquez. Disseny gràfic: Alex Gifreu.  Traduccions: Graham Thomson, Marina Vives, Hector Acuña.

Tamany: 240 x 320 mm. 92 pàgines

Edicions independents en català, castellà, anglès.

ISBN Punts de Fuga: 978-84-697-8392-4