Non Serviam [Getsemaní]

Mise en scène de caràcter performàtic de Joan Morey a Ca la Maria

 Non Serviam [Getsemaní], Ca la Maria, Barcelona 

Mise en scène de caràcter performàtic que pren com a punt de partida l’obtenció de l’oli d’oliva a partir de la màquina de premsatge. Sobre la base d’aquest procés i la producció de l’oli resultant, s’estableix un vincle de naturalesa gairebé abstracta amb “Les màquines desitjants”, primer capítol de l’Anti-Oedipe de Gilles Deleuze i Felix Guattari. En un exercici d’apropiacionisme, aquest text serveix per elaborar el guió d’una peça sonora que articula totes les parts de la proposta i s’expandeix en una peça gràfica d’edició limitada.

Getsemaní de Joan Morey és un esdeveniment produït per Cal Cego que tingué lloc a Ca la Maria el 16 de desembre de 2014