Douglas Gordon a Notes on the Uncanny

DG.0001-

 


 

Douglas Gordon a A*DESK

“Play dead, Real time (other way)” de Douglas Gordon, pertanyent a la col·lecció Cal Cego, forma part del programa de vídeo “Notes on the Uncanny”, comissariat per Maria Pons dins del projecte “El Pacto Ficcional”. A*DESK, Barcelona

22 de juny de 2012, 19-22 hores