Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centre

 

 

 


Andreas M. Kaufmann

 

 Com a tots ens succeeix en arribar a aquest món, poc es podia imaginar Andreas M. Kaufmann que, després de néixer a Zuric el 1961, avui viuria entre Barcelona i Colònia, desenvoluparia una activitat creativa, hauria exposat la seva obra per tot el món i, malgrat això, i per fortuna per ella, no formaria part d’aquesta miríada d’artistes, la presència dels quals se’ns presenta, poc menys que imprescindible per entendre el nostre món, gaudir de la nostra realitat, en definitiva, ser conscients del feliços que som malgrat la crisi, el nas de la qual ja apareix i que en quant aparegui del tot no ens en recordarem ni de somriure. Així és, quan es neix ningú no sap que serà d’ell. Però sí quan comença a manifestar-se el seu ésser, a donar mostres de la seva identitat, a deixar de ser nen per comneçar a buscar un lloc en el món. I és així on Andreas, col·leccionant una mica de tot i, en especial, fòssils, no va trigar en manifestar el que volia ser de gran, un arqueòleg. I encara que desrpés dels estudis de Belles Arts, Disseny Fotogràfic, Filosofia, Historia i Literatura Alemana a Münster i Dortmund, abandonés aquesta idea, això és el que ha acabat sent: un col·leccionista d’imatges, paraules i sons i, sobretot, un articulador de les eines amb les quals ens comuniquem i informem, ens fem una idea del món. Aquélles amb les que es desvirtua la nostra idea de la realitat. Perqué quanta més informació, més manipulació, més confusió, més adulteració i, al final, l’engany. I d’això se n’ha de parlar.

Es diu en el text biogràfic del catàleg de l’exposició “Stuffed silence” (Olot, 2006) el que volia ser l’Andreas de gran, abans de dedicar-se a ser artista. Doncs bé, no només ho ha aconseguit, sinó que mitjançant la seva afició durant dues dècades per la recuperació i la col·lecció de vestigis sonors i visuals de la nostra època, la seva base de dades s’ha convertit en el tresor al que acut per tal de donar compte de la memòria col·lectiva del nostre present i la via a través de la qual es pot establir una connexió entre “l’esfera pública, les imatges i la identitat de l’individu contemporani”.

Frederic Montornès

 


Obres_Centre


 

On KawaraKaufmann-Andreas 


ArtisteAnterior_Centre    ArtisteSeguent_CentreEncabezado_ArtistasYobras_centro


Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObras_Centro
Flecha_Izq_Centro

linea_baja

Andreas M. Kaufmann

Die Erschaffung der Welt (La creació del món), 1993

Fotografia | Cibachrome
25 x 25 cm. (x2)

AK.0002-

Documentació fotogràfica de una diapositiva projectada. La projecció es va realitzar al Temple Gyokozouin a Urawa City (Japó). Sobre aquest temple budista, així com sobre els arbres i el petit parc del davant es va proyectar la silueta de la figura de Deu, procedent dels frescos del sostre de Miquel Angel, conocidos como “La Creació del Sol, la lluna i els planetes”, o “La Creació del Món”.


Flecha_Top_Centro


Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObras_CentroFlecha_Izq_Centro


linea_baja