Encabezado_ArtistasYobras_centro 


Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObras_Centro
Flecha_Izq_Centro
 

 


 

Enric Farrés Duran

París no se acaba nunca: #Districte cinquè, 2014

Publicació | Llibre d’artista | MACBA, Barcelona

21 x 14,7 cm.

 

De la mateixa manera que l’escriptor Enrique Vila-Matas no escriu, sinó que reescriu, Enric Farrés Duran combina i barreja les estratègies tècniques i conceptuals, mentre juga amb tot el bagatge cultural que té a la seva disposició. Farrés Duran pren el llibre de Vila-Matas, París no se acaba nunca, i, literalment fa una clonació formal com a punt de partida d’una sèrie de projectes en els quals ens convida a un recorregut autobiogràfic en el qual, com Vila-Matas, la veritat i la falsedat, allò que és versemblant i l’improbable acaben confonent-se.

París no se acaba nuncad’Enric Farrés-Duran és un projecte que, fins al moment, ha desenvolupat tres estadis (París no se acaba nunca# Poblenou; París no se acaba nunca# El Prat i París no se acaba nunca# Districte Cinquè), en els quals l’artista parteix d’un lloc concret (el barri barceloní del Poblenou, la ciutat perifèrica del Prat o el Distrito Quinto, al barri del Raval de Barcelona) per establir uns recorreguts en els quals es descobreixen tantes coses com s’oculten i es completen amb un llibre que posa ordre o contradiu tot l’anterior. Així, París no se acaba nunca# Poblenou traça un recorregut a partir d’una coincidència d’inicials i d’ubicació, que vincula Ca Felipa, una institució artística centrada en l’art emergent i un Museu de Pintura Contemporània pertanyent a una fundació privada. La proposta d’Enric Farrés-Duran va barrejar elements d’ambdues institucions, de manera que algunes pintures de la segona es van exposar en un context d’art emergent, mentre que els treballs d’alguns artistes molt joves es van mostrar barrejats amb obres més tradicionals. París no se acaba nunca# El Prat, realitzat al costat de Roger Amat-Comellas, va portar a la llum un recorregut hilarant de connexions en les quals apareixen alguns elements amb denominació d’origen com les destacades carxofes del Prat o el pollastre de pota blava, en connexió amb monuments dels mateixos sobredimensionats i oposats a Estats Units (perquè les circumstàncies vitals de Roger Amat-Comellas li van portar a residir a Estats Units), tot això ambientat amb la música desenfadada dels 80, amb el grup Decibels i la seva “Vacances al Prat”. El recorregut literal va prendre forma de viatge en grup en autocar que l’artista va titular “Viatge a l’origen”.

El tercer dels lliuraments de París no se acaba nunca# Districte Cinquè, es va realitzar en el context de l’exposició col·lectiva La Realitat Invocable que va tenir lloc al MACBA. En les seves aventures pel Districte Cinquè barceloní (en les quals no falten malentesos amb un altre districte cinquè, el de París, també zona d’universitats) l’artista ha efectuat una recerca els resultats de la qual es plasmen en una instal·lació de inputs i troballes en forma d’objectes, llibres i altres elements diversos. La instal·lació es presenta com l’escenari d’una representació a la qual, com a espectadors, hem arribat massa aviat i en la qual trobem una prestatgeria amb diversos elements, al costat d’una cadira, una planta i un pòster, dels quals no sabem ni podem esbrinar quin paper jugaran en la trama d’una representació que, imaginem, tindrà lloc uns instants després. El secret es va desvetllar el dia 26 de juny de 2014, quan, amb el títol de “Buscant enemics”, Enric Farrés-Duran va realitzar una visita guiada per a un reduït nombre de persones, per alguns llocs del districte cinquè importants en la seva pròpia biografia: la Facultat de Filosofia, l’Escola Massana o l’estudi del dissenyador Peret, entre uns altres. Allí, antics companys o col·laboradors de l’artista van tenir l’oportunitat de discutir i rebatre les seves idees, des d’un punt de vista filosòfic o en forma de “ajust de comptes” que, en el fons evidenciava la intel·ligència del posicionament de Farrés-Duran com a artista i el seu mestratge per agitar, barrejar i manejar referents, situacions i formats.

Montse Badia

Flecha_Top_Centro


Biografia_Centro Flecha_Der_CentroObras_CentroFlecha_Izq_Centro