Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_CentroObras_Centro

 

 


 

Lúa Coderch

 (Iquitos, Perú, 1982)

Lúa Coderch és Màster en Producció i investigació artística (2012) i llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona després del seu pas per l’Escola Massana en l’especialitat d’escultura.

Creadora d’una obra embastada al voltant de la invenció d’històries i/o la fabulació que es desprèn d’imatges tan aparentment anodines i quotidianes com evocadores i suggeridores per a la imaginació de qui es topa amb elles, bona part de l’interès de l’obra de Lúa Coderch radica en la seva capacitat d’assenyalar absències, relatar l’inexplicable per via d’una precisa i hipnòtica narració i fomentar la creació de plataformes susceptibles de connectar amb l’espectador, sigui a través d’objectes, anècdotes o veus, o per mitjà de situacions que permetin la re-actualització de significats i, en conseqüència, l’accés a d’altres lectures perfectament possibles.

Segons es desprèn de les paraules de la pròpia artista, tot, absolutament tot, és susceptible d’afectar-nos, i en la mesura que això és així, no només res és inamovible, sinó que pot ser l’inici d’una cadena d’actuacions de la qual res ni ningú hauria de ser exclòs. En realitat, per no accedir a l’estadi de l’oblit, només cal reactivar mitjançant la nostra aportació tot allò que ens convida a estirar del fil.

Partint del que s’ha dit fins aquí, podríem afirmar que l’obra de Lúa Coderch, independentment de la manera en què es materialitza -és a dir: vídeo, fotografia, escultura, instal·lació, so, etc.- és un esglaó més en el procés de re-actualització d’allò que l’afecta, d’allò que la marca i d’allò que permet i ens permet entendre l’art no com el que tendeix cap a la relaxació sinó com el que advoca per l’imperiós desig de cremar. O com allò que, segons diu Vila-Matas en relació a Bolaño, permet que les tenebres es converteixin, algun dia, en claredat.

Frederic Montornés


Obres_Centre


 

treballdecamp

 


Artiste_Anterior Artista_Siguiente