Cabcalera_ArtistesIObres_Centre


Biografia_Centro Obres_Centre


Ignasi Aballí

 

   Ignasi Aballí va iniciar la seva carrera a finals dels vuitanta vinculat a la pràctica de la pintura. De seguida va recollir els corrents conceptuals per a qüestionar els elements de la mateixa pintura com la representació, el suport o el mateix material pictòric en obres en les quals l’artista desapareix: deixar secar pots de pintura o quadres en els quals la imatge és el resultat de les petjades del sol sobre la tela. Com a resposta a la crisi de la representació en l’art o de la impossibilitat de representar res (comú a escriptors afins com Perec o Enrique Vila-Matas) va iniciar sèries com les errades, en les quals esborra amb Tipp-Ex l’espai del quadre, o sèries realitzades mecànicament, reunint retalls de diaris segons les dades que contenen. A l’exposició “Desapariciones” al Centro de Arte Reina Sofía de 2002 va introduir per primera vegada elements que provenen del cinema i amb els quals començaria una reflexió més àmplia sobre la imatge en la societat contemporània. Una doble preocupació, per la imatge i per l’estatut de la pintura, que formava el recorregut de l’exposició que va dedicar al MACBA el 2005 i que va viatjar al Museo Serralves d’Oporto i a l’Ikon Gallery a Birmingham. L’obra d’Ignasi Aballí estarà present en la selecció oficial de la Biennal de Venècia 2007.

 

David G. Torres

 


Obres_Centre


IA.0001IA.0002 IA.0003 IA.0004
IA.0005IA.0005IA.0007IA.0008
IA.0009IA.0010IA.0011IA.0012
IA.0012IA.0014IA.0015IA.0016
IA.0017IA.0018IA.0019IA.0020
IA.0022IA.0022IA.0021IA.0026
IA.0025IA.0024IA.0027IA.0028
IA.0030IA.0034_1 IA_35 ignasi-aballi-entre-marcs 

 


ArtisteAnterior_Centre           ArtisteSeguent_Centre